Verduurzaming universiteit Utrecht: met EnergieStudenten wordt de toekomst  in het bedrijf gebracht

Het verduurzamen van een universiteit is een complexe opgave, vooral als de campus uit meerdere gebouwen bestaat, verspreid over de stad ligt en ook monumentale panden omvat. De ambities van de Universiteit Utrecht liggen daarom ook hoog, en de opgave is complex. Het bestuur van de universiteit wil namelijk in 2030 energieneutraal zijn. Er moet veel geregeld worden voor deze nieuwe energievoorziening: energiealternatieven moeten worden onderzocht en de warmte- en koude-afvoer van de gebouwen moet in kaart worden gebracht. Aan deze grootse opgave levert EnergieStudent samen met andere duurzame ondernemers een kansrijke bijdrage. Robert A Mathlener, hoofd van de afdeling energie van de universiteit, spreekt van een waardevolle samenwerking met onze EnergieStudenten. “De studenten van EnergieStudent hebben nieuw elan meegebracht in de bedrijfsvoering”, legt Robert uit. De toekomst, de studenten, wordt letterlijk in het bedrijf gebracht.

De inzet van studenten is niet alleen de spreekwoordelijke ‘frisse wind’ waard; het is ook een andere manier van denken en werken die juist in de energietransitie nodig is. De energietransitie gaat over de belangen van de nieuwe en volgende generaties. Robert ziet dan ook dat er een drijfkracht achter studenten zit om naast het studiecurriculum inzet te tonen voor de transformatie van onze energievoorziening. Of dat nu op grote of kleine schaal gebeurt, studenten die zich hiervoor inzetten brengen veel mee. Zo hebben de studenten van EnergieStudent voor de universiteit Utrecht hun data-, energiebeheer- en sociale kennis gebruikt om datasystemen in elkaar te zetten, het in kaart brengen van de warmte- en koude-vraag van de universiteitsgebouwen, het analyseren van energiegebruikswaarden en het beheren van meetsystemen.

Los van de ervaringen van Robert met EnergieStudent, spreekt hij van een hogere maatschappelijke waarde die studenten in de praktijk brengen als ze aan de slag gaan voor duurzaamheid en de energietransitie. Het biedt voor studenten een mooie kans om te beginnen als ondernemer en om te handelen voor vooruitgang. EnergieStudent is daarom voor vele studenten een springplank om al dan niet in een bedrijfsmatige omgeving actief te ondernemen voor de toekomst van morgen.