Sterre bij Energie van Utrecht

“De energietransitie is voor iedereen, ook voor jongeren en voor huishoudens met een smalle beurs!”

Bij Energie van Utrecht kon ze aan de slag als Community manager bij de community of practice over inclusiviteit binnen de energietransitie. Ze werd geïnterviewd voor de nieuwsbrief van Energie van Utrecht waarin ze verteld hoe en waarom ze als community of practice werken naar het doel om iedereen te betrekken bij de energietransitie. Lees het interview via de onderstaande link:

Sterre Perquin : “Iedereen moet mee kunnen doen met de omslag naar duurzame energie.”